Argumenty przemawiające za nakładem personalizowanym

Argumentem, który zdecydowanie przemawia za taką formą druku jak personalizacja nakładów jest riposta na tak zwaną zwrotność na personalizowaną korespondencję. Jest ona aż czterokrotnie ogromniejsza niż w przypadku typowej, nieznanej oferty delegowanej do wszystkich i do nikogo. O ile usługobiorca korespondencji znajdzie w ofercie zmienne dane skierowane do siebie, poczuje …

Continue reading