Czym w istocie jest druk personalizowany?

Druk personalizowany jest jakąś z istotnych pozytywnych stron druku numerycznego. Jest to druk w którym każdy okaz dopasowany jest do konkretnego odbiorcy. Prostym przykładem są zachęcenia z wydrukowanymi określeniami i nazwiskami osób zapraszanych lecz mogą to zarówno być ulotki czy foldery z zaawansowaną personalizacją dzięki której, usługobiorca będzie odnosił czucie, …

Continue reading